top of page

Náborová HR videa

Nejprve si musíme uvědomit, že náborové HR video není standardním promo videem firmy. Samo o sobě nepomůže nabrat zaměstnance, a je důležité, abychom vše provedli jako součást promyšlené HR kampaně. Většinou nejde o jedno samostatné, dlouhé video, ale o sadu krátkých, specifických videí, které se zaměřují na jednotlivé pozice, jejich výhody, rozhovory se zaměstnanci, či propagaci jednotlivých divizí a částí firmy.

Pro koho je HR video zejména určené?

HR video má přilákat nové zaměstnance a ulehčit práci HR oddělení. Proto není hlavním důvodem videa, aby odprezentovalo úspěchy top managmentu, nebo plně uspokojilo umělecké touhy produkční společnosti. Snad nejdůležitější otázkou tedy je, koho má přilákat? Zde jsou nejčastější skupiny:

  • operátoři výroby

  • skladníci

  • projektový managment

  • řemeslníci

  • nízký a střední managment firem

  • dělníci v živočišné nebo rostlinné výrobě

HR.png
bottom of page