top of page
330x250_edited.png

CRYTUR Turnov

Společnost CRYTUR se již 80 let zabývá složitou technologií růstu krystalů, jejich broušením na mikrometry a využití výroby krystalů (elektronové mikroskopy, lasery, radiační detekce atd.) do zdravotnictví a jiných náročných oborů po celém světě. Jejich závody v Turnově mají okolo 400 zaměstnanců. 

 

My v H-Vision jim pomáháme zejména s náborem nových zaměstnanců. 

Začali jsme nejdříve s kvalitním průzkumem mezi zaměstnanci, proč vlastně a co vše se jim na práci v CRYTUR líbí. Tento průzkum napříč všemi odvětvími firmy přinesl skvělé data nejenom pro samotnou HR kampaň, ale byl i ceněným ukazatelem pro vedení firmy. Zpětná vazba od zaměstnanců na platy, firemní kulturu, propracovaný systém benefitů i směřování firmy je vždy nedocenitelná informace.

 

Následně jsme vytvořili sadu videí, tzv. medailonků zaměstnanců, jako třeba práce brusičky, CNC obráběč nebo i fyzik vývoje. Paralelně při práci na postprodukci videí proběhli i praktické workshopy se zaměstnanci HR a marketingového oddělení na téma práce s META Business Suite, vytváření a správa kampaní na platformách Facebook, Instagram a Linkedin. CRYTUR tak získal nejenom skvělé videomateriály pro HR kampaň, ale i školení, jak samostatně vytvořit úspěšné kampaně na sociálních sítích.

 

Tyto kampaně společně pravidelně konzultujeme, posouváme dále a díky kvalitní spolupráci na tvorbě kampaní pro sociální sítě jsme dostali povědomí o pracovních pozicích v CRYTUR mezi statisíce uživatelů. Úspěšnost HR kampaně je tak jasná, i když samozřejmě nemůžeme mluvit o přesných číslech nově nabraných zaměstnanců.


Pro společnost CRYTUR však nevytváříme jen HR kampaně, ale pracujeme i na brandu, jako například videa z výroby pro využití na celosvětových výstavách, nebo pozvánka na jejich aktuální výstavu “KRYSTALY, ve službách technického pokroku”, která je pro všechny technické nadšence jistě skvělým zážitkem, a kterou vám doporučujeme navštívit.

Pozvánka na výstavu

Práce fyzika vývoje

bottom of page